Hasznos tudnivalók
Információk
Összes termék
pozitiv lista a jogkövető vállalkozásokról
Ez a gomb átirányítja Önt az EU Rapex oldalára, ahol kereshetőek az EU-n belül bejelentett és letiltott termékek
Üvegzseb program
Kapcsolat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás "Fogyasztóbarát Vállalkozás" tanúsítás elnyerésére
2012.03.29. csütörtök 09:29


A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pályázatot ír ki

Fogyasztóbarát Vállalkozás

tanúsítás elnyerésére


A „Fogyasztóbarát” Tanúsítási Rendszer célja, hogy:
-    a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövető magatartáson túli eszközökkel a fogyasztók bizalmát és elégedettségét növelő és fenntartó cégeket,
-    a megfogalmazott kritériumok nyilvánosságra hozatalán és az eredmények kihirdetésén keresztül növelje a fogyasztói tudatosságot és a fogyasztói kultúrát, valamint
-    ösztönözze a vállalkozásokat a fogyasztók bizalmát és elégedettségét fokozó tevékenység végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozására, a fogyasztói kultúra és tájékozottság növelésére.


A tanúsítás odaítélése pályázati rendszerben működik, a sikeresnek minősített vállalkozás jogosultságot szerez a „Fogyasztóbarát” védjegy viselésére.

 

További részletekhez kattintson a főcímre! >>>

A pályázat letölthető PDF és WORD formátumban,

valamint olvasható az alábbiakban.

 

A pályázatban részt vehet valamennyi kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végző vállalkozás, amely megfelel a pályázati feltételeknek, és ezeket a pályázati dokumentációban igazolta. Megfelelő érdeklődés esetén a pályázat a későbbiekben más ágazatokra is kiterjeszthető lesz.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

Az elbírálás eredményeképpen a díjak odaítélésének első időpontja: 2012. szeptember.

A pályázat benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel.

A pályázat benyújtására a pályázat meghirdetésétől számított két hónap áll rendelkezésre. A Testület évente egy alkalommal hirdet pályázatot, az adott naptári év március hónapban.

A pályázat benyújtásához mellékelni kell:
-    a pályázó cég bemutatását, illetve a jogszabályoknak megfelelő működést igazoló dokumentumokat (működési, szakhatósági engedélyek, stb.),
-    a tanúsítás minimumfeltételeinek való megfelelést igazoló – és a vállalkozás számára rendelkezésre álló – igazolásokat,
-    a pályázat tartalmát és részletes leírását, illetve annak bemutatását, hogy a pályázat alapjául szolgáló tevékenység hogyan elégíti ki a pályázat céljainak való megfelelést.

A pályázat benyújtása elektronikus formában és papír alapon is történhet. Az elektronikus alapon történő pályázatot a palyazat@nfh.hu e-mail címre kell megküldeni, postai úton pedig az NFH központi címére (1088 Budapest, József krt. 6.) kell eljuttatni.

Pályázni az alábbi fő témakörökben lehet:

1. Fogyasztóbarát ügyfélszolgálat
A pályázó olyan ügyfélszolgálati rendszert működtet, amely alkalmas a fogyasztói reklamációk gyors, hatékony és jogszerű elintézésére. A pályázatban be kell mutatni
-    a vállalkozás panaszkezelési szabályzatát, ennek hiányában a rendszer működésének leírását,
-    a jogszabályban rögzített kötelezettségekhez képest azt, hogy milyen határidőket vállal a vállalkozás a panaszok intézésére,
-    azt, hogy milyen többletszolgáltatásokat nyújt a vállalkozás a jogszabályi előírások teljesítésén túl (pl. cseretermék biztosítása, önként vállalt határidő túllépés esetén kompenzáció, stb.),
-    a reklamációkezelés során alkalmazott alternatív megoldások alkalmazásának feltételeit (természetesen a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló opciók jöhetnek csak szóba),
-    a reklamációk intézésével kapcsolatos adminisztrációból következő eredményeket (a panaszok helyszíni, illetve határidő előtti elintézésének arányát, amennyiben ilyennel rendelkezik, a vevőelégedettségi felmérés eredményeit,
-    esetleges pozitív fogyasztói visszajelzéseket.

2. Fogyasztói tudatosságot ösztönző tájékoztató rendszer
A pályázó kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a termékek értékesítésével, illetve a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos valamennyi információ a lehető leghatékonyabb és legegyszerűbb módon eljusson a fogyasztókhoz. A pályázó mindemellett figyelmet fordít arra is, hogy a fogyasztói jogokról szóló tájékoztatáshoz a vásárló, illetve a szolgáltatás igénybe vevője a helyszínen hozzájuthasson. A rendszer igazolásához a pályázatban be kell mutatni
-    a vállalkozás által működtetett vevőtájékoztatói rendszert, kiemelve a jogszabályi kötelezettségen túlmutató elemeket (pl. alternatív árfeltüntetési megoldások, visszaellenőrzési lehetőség, könnyen hozzáférhető tájékoztatók, használati és kezelési útmutatók, stb.),
-    a fogyasztói jogokról, reklamációs és jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztató rendszer elemeit (plakátok, szórólapok, személyes tanácsadás akár külső szakértőkkel, stb.),
-    esetleges további, a tudatos vásárlásra, az egészséges életmódra vonatkozó, az egyes termékek gyártói által rendelkezésre bocsátott marketinganyagokat magában nem foglaló tájékoztató megoldásait.
A termékekről és szolgáltatásokról, valamint a fogyasztói jogokról szóló tájékoztatás megléte konjunktív feltételei a sikeres pályázatnak.

3. Hazai elkötelezettségű vállalkozás
Az NFH által 2011-ben lebonyolított Fogyasztóvédelmi Konzultáció eredményei és a piaci tapasztalatok is azt igazolják, hogy a fogyasztók egyre nagyobb számban keresik az elsősorban hazai előállítású termékeket, az ilyen áruk felé való orientálódás akadálya ugyanakkor sok esetben a hozzáférhetőség hiánya. A sikeres pályázó mindehhez képest az átlagostól nagyobb arányban forgalmaz magyar termékeket, előnyben részesíti a hazai termelőket és beszállítókat, árukínálatában pedig elsősorban az ár-érték arányban is elérhető, minőségi termékeket helyezi előtérbe. A minősítés elnyerése érdekében a pályázó bemutatja
-    az árukínálatában szereplő termékek származási helyének arányát a teljes kínálathoz képest,
-    beszállítóinak arányát a tekintetben, hogy a késztermékek, illetve a helyben előállított termékek vonatkozásában milyen arányban veszi igénybe a hazai termelők és beszállítók szolgáltatásait,
-    az árukínálatban szereplő termékekkel kapcsolatos minőségi paramétereket,
-    a termékek széles körben való hozzáférhetőségét lehetővé tevő áralkalmazási gyakorlatát.

4. A kiemelt figyelmet igénylő fogyasztók védelmét és segítését szolgáló rendszer
A fogyasztók teljes köréhez képest számos olyan réteg érdemel kiemelt odafigyelést, amelyek tagjai életkori, egészségi vagy fizikai korlátozottságuk okán nehezebben igazodnak el a vásárlási, szerződéskötési és egyéb folyamatokban. Bizonyos jogszabályi rendelkezések betartása is eredményezhet olyan többletelemeket, amelyek kiemelik az adott vállalkozást a piaci környezetükből. Mindezen célok mentén a pályázó bemutatja
-    a nehezebben tájékozódó, főként idős emberek információhoz való jutását elősegítő rendszereit (személyes útbaigazítás, nehezen olvasható felületek láthatóságát elősegítő eszközök rendszerbe állítása, stb.),
-    a fiatalkorúak kiszolgálásának korlátaira vonatkozó előírások betartását elősegítő rendszereket, illetve a tilalom mögötti okokat és érdekeket a fiatalok által is befogadható módon közlő tájékoztató anyagait,
-    a mozgáskorlátozottak közlekedését, az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzájutását elősegítő megoldásait.

5. Fenntartható fogyasztás, társadalmi felelősségvállalás
A fenntartható fogyasztás lényege – leegyszerűsített definíció szerint –, hogy az emberek úgy tervezhessék meg fogyasztásukat, hogy az a lehető legkevésbé jelentsen káros hatást a jövőbeli generációk számára, illetve a legminimálisabb környezeti ártalommal járjon. Az e szerinti felfogás szerint élő fogyasztóknak ugyanakkor szükségük van arra, hogy hozzájuthassanak olyan termékekhez, illetve olyan közegben vásárolhassanak, amelyek megfelelnek a minimális ártalom követelményeinek. Az ebben a körben pályázó vállalkozás bemutatja
-    a fenntartható fogyasztás fogalmi körébe tartozó megoldásait, legyen szó az árukészlet összetételében szereplő termékek e tekintetben releváns arányairól, a szállítási és forgalmazási folyamatokban alkalmazott, a környezeti terhelés csökkentését célzó eszközökről és folyamatokról, stb.
A társadalmi felelősségvállalás követelményeinek megfelelően működő vállalkozás pályázatában – akár a fenntartható folyamatokhoz kapcsolódva, akár attól függetlenül – bemutatja, hogy
-    milyen folyamatokat alkalmaz annak érdekében, hogy a széles értelemben vett fogyasztók, a társadalom különböző rétegei, az üzletfelek, beszállítók, illetve az alkalmazottak érdekei minél magasabb szinten képviselve legyenek.
Az e körben benyújtott pályázatok saját kezdeményezésekről és megoldásokról kell, hogy szóljanak, és nem kapcsolódhatnak a forgalmazott termékek gyártóinak CSR- vagy marketingtevékenységének elemeihez.

A felsorolt pályázati lehetőségek nem jelentenek kizárólagosságot, a vállalkozások egyéb olyan innovatív megoldásokat, folyamatokat és eredményeket is bemutathatnak, amelyekről úgy vélik, megfelelnek a fogyasztóbarát jelző használatára vonatkozó általános kritériumoknak, azaz az alapvető, a fogyasztói elégedettséget, tudatosságot és/vagy kultúrát növelő célkitűzéseknek.

Pályázni nem csak már hosszabb ideje működtetett rendszerek bemutatásával lehet, hanem a pályázatban való sikeres részvétel érdekében bevezetni kívánt új elképzelésekkel is, ez esetben azonban a pályázó vállalja az elbírálás idejére már folyamatba helyezett

Az idei évtől kezdődően a pályázatot a hatóság egy évben egy alkalommal írja ki, az odaítélt minősítést a vállalkozás 2 évig viselheti.

Jogszabálysértés, illetőleg a pályázatban megfogalmazottakkal ellentétes tevékenység esetén a tanúsítás visszavonható.

A megfogalmazott célok alapján a minősítés odaítélésének minimumfeltételei, a tanúsítás alapvető követelményei a következők:
-    a „Fogyasztóbarát” Minősítés Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Mellékletében felsorolt, a vállalkozás működését érintő jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, amelyet a hatóság a pályázat benyújtását követően ellenőrizni jogosult;
-    a vállalkozás a békéltető testületnél általános alávetési nyilatkozatot tett.

A pályázatban nem vehet részt,
-    akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző egy évben a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős marasztaló határozatot hozott;
-    akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző egy évben más hatóság jogerős marasztaló határozatot hozott;
-    aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
-    aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
-    aki gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
-    aki közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
-    aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
-    aki korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
-    aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
-    aki a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
o    külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
o    a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
-    aki korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
-    aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti.

Cikk nyomtatása
Itt az Ön véleménye fontos! Ön milyen termékek összehasonlító vizsgálatára lenne a leginkább kiváncsi?

Szavaz
Keresés
Veszélyes termék kereső
Az NFH Elektronikus Panaszbejelentő Rendszere - Ügyfélkapu
veszélyes termék bejelentő
Amit a rezsicsökkentésről tudni jó  (1. rész)
Az NFH olyan ismeretanyagot állított össze új okostelefon-alkalmazásában, amely a mindennapok során leggyakrabban felmerülő fogyasztóvédelmi kérdésekre ad választ.  Az ingyenes letöltéshez kattintson ide!
Hétvégi telefonos ügyfélszolgálat
pozitivlista_ujbanner
Az NFH hivatalos fórum oldala
Amit a fogyasztóvédelmi referens alkalmazásáról tudni kell (GYIK)
Rezsipontok
Rezsicsökkentéssel kapcsolatos híranyagok, nyomtatványok, letölthető anyagok
okosotthon_banner_120
okoskosar_banner_120
Nemzeti_Dohánybolt
Nemzeti Fogyasztói Termékkosár a
Fogyasztóbarát vállalkozás védjegy
Európai Fogyasztói Központ Magyarországi Szervezete: www.magyarefk.hu
digitalis_atallas
Tanácsadó irodák
Időszakos Hírlevél
hirlevel
Szóvivői iroda
Fogyasztóvédelmi Tükör
Aktív szépkorújság
Letölthető kiadványok
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
Rapex
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek
ÁROP_1.A.4_2012
EKOP_1.A.2_2012
EKOP_2.A.2._2012
ÁROP_1.2.18_A_2013
eu_v
OECD - global portal on product recalls from markets in Australia, Canada, Europe and the United States
Eladó laboratóriumi műszerek az NFH-nál
Játszótéri eszközök nyilvántartó adatlapja
Nemzeti Jogszabálytár
Az EU Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadása
BH gyűjtemény - A Bíróságok Portálon kereshet az anonim közzétett ítéletek között
Közadatkereső
nemzeti_kozigazgatasi_intezet
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium