Hírek

Megfelelő védelmet nyújt az UV-szűrővel ellátott ajakápoló?

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ajakápoló termékeket vizsgált. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy ajakápoló termékekben lévő UV-szűrő komponensek mennyisége nem haladja-e meg a megengedett felső határértéket. A vizsgált 17 db ajakápoló közül valamennyi termék megfelelt.

A hideg hónapokban nemcsak a kiszáradástól, hanem a káros napsugárzástól is védeni kell ajkainkat. Emiatt a téli időszakban érdemes olyan ajakápoló terméket használni, ami UV-szűrő komponenseket is tartalmaz.

Telefonos ügyfélszolgálat: az 5 perces szabályról

Valószínűleg Önt is bosszantotta már, hogy a telefonos ügyfélszolgálaton ügyintézővel csak hosszú várakozást követően tudott beszélni, vagy már a várakozás közben feladta, s letette a kagylót.

Általános tévhitet szeretnénk eloszlatni, ugyanis nem minden telefonos ügyfélszolgálatra vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló törvény (Fgytv.) köznapi nyelvben „5 perces szabályként” emlegetett előírása. Az alábbi rendelkezések ugyanis csak a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásokra nézve kötelező érvényűek, így például a víziközmű-, távhő-, kéményseprő-ipari szolgáltatókra, postai, villamosenergia- és földgázszolgáltatókra. Egyéb jogszabályban foglalt kötelezettségek alapján pedig a telefonos ügyfélszolgálat működtetésére kötelezett szolgáltatókra (pl. a hírközlés területén).

Mire figyeljünk internetes vásárlás esetén?

Hasznos tanácsokat osztott meg az NFH szóvivője a FEM3 Café tegnapi adásában az elektronikus kereskedelmi vásárlásokkal kapcsolatban. Fontos ugyanis, hogy tudatosan, körültekintően járjanak el a fogyasztók a webes vásárlások esetén, több szempontra kell figyelemmel lenni annak érdekében, hogy utólag ne bosszúságok érjék a vásárlót. Tekintse meg a riportot az alábbiakban.

Hatósági és fogyasztói együttműködést igényel a szolgáltatóváltás

A vil­la­mos­ener­gia-, va­la­mint a föld­gáz­szek­tor­ban fo­lya­mat­ban lé­vő szol­gál­ta­tó­vál­tá­sok több mil­lió fo­gyasz­tót érin­te­nek, egy­ben több ha­tó­sá­got is, ame­lyek­nek együtt kell mű­köd­ni­ük, hogy a vál­tás mi­nél zök­ke­nő­men­te­sebb le­gyen - hív­ja fel a fi­gyel­met a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MTI-hez szer­dán eljuttatott köz­le­mé­nyé­ben. Az érintett felek folyamatosan együttműködnek annak érdekében, hogy a fogyasztók számára a váltás minél gördülékenyebb legyen.

Amit tudni érdemes a kerekítés szabályairól

Hétvégi telefonos ügyfélszolgálatunkon nemrégiben érkezett az a bejelentés, miszerint egy benzinkútnál a fizetés során egy 5001,-Ft értékű vásárlásnál a pénztáros 5005,-Ft-ot számolt fel. Amikor ezt a vevő szóvá tette, az eladó kijelentette, hogy a kerekítést a gép végzi automatikusan, így ő nem fogadhat el ezért a tranzakcióért csak annyit, amennyit a gép kiír. Pedig ez a fajta számolási mód szabálytalan volt …