Hírek

Európai Uniós fejlesztés kapcsán közös panaszstatisztikai rendszer kidolgozása a cél a fogyasztóvédelmi szakterület terén

A fogyasztóvédelem területén működő állami és társadalmi szervezetek mindegyike végez a saját működési területén ügyfélszolgálati tevékenységet. Azonban ezen panaszok, kérelmek, beadványok, megkeresések tartama alapján levont következtetések ritkán találkoznak egymással, így összevetésük – például egy egységes országos panasztérkép létrehozásának céljából- nehézségbe ütközik. Figyelemmel arra, hogy míg az egyes állami intézmények panaszkezelési folyamata jogszabályban rögzített rendszerben zajlik, addig a civil szervezetek és a békéltető testületek vonatkozásában számos átfedés feltételezhető. A fentiek okán időszerűvé vált a panaszok és egyéb beadványok azonos platformon való áttekintés lehetőségének megteremtése.

A célnak megfelelően az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése” című kiemelt projekt keretében egységes panaszstatisztikai rendszer kidolgozása van folyamatban. A feladat megvalósítása érdekében 2015. május 14-én kiemelt fontosságú, alappilléreket lefektető kerekasztal megbeszélésre került sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) konzorciumi partnersége keretében a pályázat kedvezményezettje, az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) képviselőjének részvételével, valamint a fogyasztói panaszkezeléssel érintett szervezetekkel, azaz piacfelügyeleti hatóságokkal, kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeivel, békéltető testületekkel, valamint fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) konzorciumban 350 millió forint uniós támogatással fejleszti a fogyasztóvédelmi rendszert a 2007-2013-as időszak forrásaiból az Állam Reform Operatív Program (ÁROP) keretében.

A projekt indítását bejelentő szerdai sajtótájékoztatón Koszorús László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy Magyarországon a fogyasztóvédelem megújult, a különböző törvényi szabályozásokkal pedig folyamatosan erősödik a fogyasztók védelme.

Megkezdődött a fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése

Széchényi 2020

2015.05.20.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megkezdődött a fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése az államreform operatív program (ÁROP) 1.2.24-2014. számú kiemelt projektje keretében

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 350 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése”című kiemelt projekt keretében. A megvalósításban a hatóság konzorciumi partnere a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Az Európai Uniós támogatás segítségével elérendő cél, hogy növekedjen a közigazgatás teljesítménye, és a közigazgatás ezáltal hozzájáruljon az ország társadalmi és gazdasági versenyképességének javításához.

Veszélyes rollerek, triciklik, autók - Mire ügyeljünk ezeknél a termékeknél?

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Rollereket, tricikliket, játék gördeszkákat, lábbal hajtható kisautókat vizsgált a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Összesen 22 féle terméket vizsgáltak meg a szakemberek a hatóság akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában. A termékek közel feléről – összesen 12 termékről – derült ki, hogy nem biztonságos.

roller

Az úgynevezett gyermekek tömegét hordozó játékoknak speciális szabályoknak kell megfelelniük. Ha túlságosan törékeny egy ilyen termék, vagy túl instabil, esetleg nem megfelelő a szerkezeti kialakítása, akkor a termékek balesetveszélyesek lehetnek. A vizsgálat kizárólag a játékként árusított, valamint a fiatal gyermekeknek készített termékekre (triciklik, játékrollerek, játékgördeszkák játékautók) terjedt ki. A laboratóriumban szám szerint 9 fajta rollert (8 fajta játékroller és 1 fajta sportroller), 6 fajta triciklit, 4 fajta játékautót és 3 fajta játék gördeszkát vizsgáltak a szakemberek.

Egyszerűsödik a fogyasztói panaszok rendezése

A fogyasztókat segíti az az uniós jogszabály, amely Magyarországon is általánossá válik, így egy erős fogyasztóvédelmi irány felé mozdul el a jogalkotás. Ennek keretében a fogyasztóknak lehetőségük nyílik a vállalkozásokkal szembeni vitás ügy bírósági eljáráson kívüli egyszerű, gyors és ingyenes rendezésére. Az új szabályozás tehát így a fogyasztók és vásárlók biztonságát erősíti.

Az eljárás során a vállalkozás köteles a fogyasztó által benyújtott panaszra írásbeli választ adni, továbbá a testületi meghallgatáson személyes képviselő részvételét biztosítani. Amennyiben ezt a vállalkozás nem teszi lehetővé, abban az esetben bírság kiszabására kerül sor.